> Odstraňovanie zaseknutého papiera > O zasekávaní papiera
54Y7-007

O zasekávaní papiera

Ak sa zachytí papier, na obrazovke sa zobrazí správa <Zachytil sa papier.>. Výberom položky <Ďalej> zobrazíte jednoduché riešenia.
Ak je ťažké pochopiť postupy na displeji, pozrite si nasledujúce časti na odstránenie zachytených predmetov.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Podávač Zaseknutý papier v podávači
Výstupný zásobník Zaseknutý papier v hlavnej jednotke
Viacúčelový zásobník/zásuvka na papier Zaseknutý papier v zdroji papiera
Zadná strana Zaseknutý papier v hlavnej jednotke
DÔLEŽITÉ
Pri odstraňovaní zachyteného papiera nevypínajte stroj
Vypnutím stroja sa v stroji vymažú všetky dáta tlače. Dávajte si pozor najmä pri príjme faxových dokumentov.
Ak sa papier trhá
Odstráňte všetky fragmenty papiera, aby ste zabránili ich zachyteniu.
Ak opakovane dochádza k zachytávaniu papiera
Poklepte na balík papiera na rovnom povrchu na zarovnanie okrajov papiera pred jeho vložením do stroja.
Skontrolujte, či je papier vhodný pre stroj.
Skontrolujte, či v stroji nezostali zachytené fragmenty papiera.
Zaseknutý papier sa nesnažte odstraňovať zo zariadenia nasilu
Násilným odstraňovaním papiera môžete poškodiť časti stroja. Ak papier, ktorý sa zachytil v stroji, nedokážete sami odstrániť, obráťte sa na miestneho autorizovaného zástupcu alebo linku pomoci spoločnosti Canon. Keď sa problém nedá vyriešiť