> Odstraňovanie zaseknutého papiera > O zasekávaní papiera > Zaseknutý papier v hlavnej jednotke
54Y7-009

Zaseknutý papier v hlavnej jednotke

Odstráňte zaseknutý papier podľa postupu, ktorý zodpovedá miestu, na ktorom došlo k zaseknutiu papiera.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Výstupný zásobník/zadná strana Zaseknutý papier v prednej a zadnej časti (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)
Výstupný zásobník/zadná strana Zaseknutý papier v prednej a zadnej časti (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Zaseknutý papier v prednej a zadnej časti (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Ak nemožno odstrániť zachytený papier ľahko, nepokúšajte sa ho odstraňovať nasilu, ale postupujte ďalším krokom.
1
Jemne vytiahnite papier.
2
Otvorte zadný kryt.
3
Jemne vytiahnite papier.
4
Nadvihnite duplexnú jednotku.
5
Jemne vytiahnite papier.
6
Zatvorte zadný kryt.

Zaseknutý papier v prednej a zadnej časti (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Ak nemožno odstrániť zachytený papier ľahko, nepokúšajte sa ho odstraňovať nasilu, ale postupujte ďalším krokom.
1
Jemne vytiahnite papier.
2
Otvorte zadný kryt.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
3
Jemne vytiahnite papier.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
4
Zatvorte zadný kryt.