> Problémy s pripojením USB > Ako skontrolovať pripojenie pomocou Správcu zariadení a Ako sa vyrovnať s chybami
54Y7-04J

Ako skontrolovať pripojenie pomocou Správcu zariadení a Ako sa vyrovnať s chybami

Informácie o tom, ako overiť, či je zariadenie správne rozpoznané pripojením USB a čo robiť, keď nie, skontrolujte nasledujúce.
POZNÁMKA
Obrázky na obrazovke a nižšie uvedené postupy sa môžu mierne líšiť od obrázkov na vašom systéme v závislosti od nasledujúcich faktorov.
Váš operačný systém a jeho aktuálne nastavenia
Model vášho zariadenia a jeho aktuálne nastavenia, verzia firmvéru, nainštalované doplnky
Ovládače, ktoré používate, a ich verzia

Pomocou Správcu zariadení skontrolujte pripojenia zariadenia

1
Zobrazte [Správca zariadení].
Windows 7
[Štart] vyberte položky [Ovládací panel] [Systém a zabezpečenie] [Správca zariadení].
Windows 8
Kliknite pravým tlačidlom myši v ľavom dolnom rohu obrazovky vyberte možnosť [Správca zariadení].
Windows 8.1
Kliknite pravým tlačidlom myši na [Štart] vyberte položku [Správca zariadení].
Windows 10
Kliknite pravým tlačidlom myši na [] vyberte položku [Správca zariadení].
2
Otvorte [Radiče Univerzálnej sériovej zbernice] a skontrolujte, či je zobrazené [Podpora tlače USB].
Keď sa v Správcovi zariadení zobrazujú znaky „!“ alebo „?“
Keď sa v Správcovi zariadení položka [Podpora tlače USB] a ďalšie súvisiace položky nezobrazia
3
Skontrolujte, či sa na pripojenie tohto zariadenia používa [Podpora tlače USB].
1
Pravým tlačidlom kliknite na [Podpora tlače USB] a potom na [Vlastnosti].
2
Vyberte položku [Vzťahy zbernice] na karte [Podrobnosti].
3
Skontrolujte, či sa zobrazuje názov modelu tohto zariadenia.
POZNÁMKA
Skontrolovať môžete aj názov portu.

Ako sa vysporiadať s [Ostatné zariadenia]/[Neznáme zariadenie]

1
Otvorte [Ostatné zariadenia] a pravým tlačidlom kliknite na názov modelu zariadenia a potom na [Odinštalovať].
POZNÁMKA
Keď sa názov modelu zariadenia nezobrazí a zobrazí sa [Neznáme zariadenie]
Pravým tlačidlom kliknite na [Neznáme zariadenie] a potom na [Odinštalovať].
2
Kliknite na [OK].
3
Odpojte kábel USB a reštartujte počítač aj toto zariadenie.
4
Kábel USB znovu pripojte.
5
Skontrolujte, či sa v Správcovi zariadení zobrazuje [Podpora tlače USB].
Keď sa zobrazí [Podpora tlače USB]
Keď sa [Podpora tlače USB] nezobrazí

Ako sa vysporiadať so stavom, keď sa nič nezobrazuje

1
Odpojte kábel USB od počítača aj od tohto zariadenia.
2
Kábel USB znovu pripojte.
3
Skontrolujte, či sa v Správcovi zariadení zobrazuje [Podpora tlače USB].
Keď sa zobrazí [Podpora tlače USB]
Keď sa [Podpora tlače USB] nezobrazí