> Kablosuz LAN Bağlantısı Sorunları > Ağa Bağlanılamıyor (Kablosuz LAN Bağlantısı)
54Y9-048

Ağa Bağlanılamıyor (Kablosuz LAN Bağlantısı)

Olası bir sebep makinenin, kablosuz yönlendiricinin veya erişim noktasının bağlantı ayarlarının yanlış olması olabilir. Aşağıdakileri kontrol edin.
Aşağıdaki öğelere de göz atın.

Makine düzgün şekilde kurulu ve ağa bağlanmaya hazır mı?

Ağ bağlantısını kontrol edin. Makine Kablosuz LAN'a Bağlanamıyorsa

Wi-Fi simgesi Ana Ekran içinde görüntüleniyor mu?

Kablosuz LAN bağlantısının seçili olup olmadığını kontrol edin.

Kablosuz yönlendiricinin veya erişim noktasının ayarlarını kontrol ettiniz mi?

Ağ anahtarının doğru şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
NOT
Ağ anahtarının nasıl kontrol edileceğiyle ilgili daha fazla bilgi için kablosuz yönlendiricinin veya erişim noktasının talimat kılavuzuna göz atın ya da üreticiye başvurun.
Otomatik olarak oluşturulan WEP anahtarının (onaltılık) seçilmediğinden emin olun. Kablosuz yönlendiricinin veya erişim noktasının ayarlarını değiştirmeden iletişimi etkinleştirmek için kablosuz LAN bağlantısı ayarlarını manuel girişle yapılandırın.
Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası aşağıda belirtilen şekilde ayarlandıysa yönlendiricinin ayarlarını değiştirin.
Makine ve bilgisayarın MAC adresi, MAC adres paketi filtreleme işlevi tarafından reddediliyor*.
Kablosuz iletişim için yalnızca IEEE 802.11n kullanıldıysa, WEP seçildiyse veya WPA/WPA2 şifreleme yöntemi TKIP olarak ayarlandıysa.
*Yalnızca belirli MAC adreslerine sahip cihazlarla iletişime izin veren ve diğerleriyle iletişimi engelleyen bir işlev.

Bilgisayarın bağlı olduğu kablosuz yönlendiricinin veya erişim noktasının ve makinenin bağlı olduğu kablosuz yönlendiricinin veya erişim noktasının SSID'si aynı mı?

Hem makine hem de bilgisayar ayarlarını kontrol edin.
Makinenin bağlı olduğu SSID'yi kontrol etmek için
Bilgisayarın bağlı olduğu SSID'yi kontrol etmek için
Farklıysalar, bu makinenin kablosuz LAN bağlantısı ayarlarını sıfırlayın.
NOT
Kablosuz LAN bağlantısı ayarlarını sıfırladığınızda
Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası olarak, bilgisayarın bağlandığı SSID'nin aynısına sahip olanı seçin.