> Kablosuz LAN Bağlantısı Sorunları > Kullanılacak Kablosuz Yönlendirici veya Erişim Noktası SSID'si Erişim Noktası Listesinde Gösterilmiyor
54Y9-00Y

Kullanılacak Kablosuz Yönlendirici veya Erişim Noktası SSID'si Erişim Noktası Listesinde Gösterilmiyor

Olası bir sebep, kullanılacak kablosuz yönlendirici veya erişim noktası SSID'sinin doğru olmaması veya açıkça belirtilmemiş olması olabilir. Aşağıdakileri kontrol edin.

SSID doğru mu?

Not aldığınız kablosuz yönlendirici veya erişim noktası SSID'sinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Makine ağa doğru şekilde bağlı mı?

Ağ bağlantısını kontrol edin. Sorun, ağ bağlantısının doğruluğunu kontrol ettikten sonra da devam ediyorsa, kablosuz yönlendiricinin veya erişim noktasının güvenlik ayarlarını kontrol edin. Gerekirse ayarları yeniden yapılandırın. Makine Kablosuz LAN'a Bağlanamıyorsa

Kablosuz yönlendiricinin veya erişim noktasının ayarlarını kontrol ettiniz mi?

Gizlilik modu*1 veya ANY bağlantı reddi*2 etkinse, SSID'nin görüntülenmemesi olasıdır. Kablosuz LAN bağlantısı ayarlarını manuel girişle yapılandırın.
*1Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası SSID'sinin diğer aygıtlarda otomatik tespit edilebilmesini sağlayan bir işlev.
*2Bağlanılacak aygıttaki SSID "ANY" olarak ayarlandıysa veya boş bırakıldıysa kablosuz yönlendiricinin veya erişim noktasının bağlantıyı reddedeceği işlevdir.
Ch.1 ile Ch.13 arası hariç hiçbir kanalın ayarlı olmadığını kontrol edin. Birden fazla kablosuz yönlendirici veya erişim noktası kullanılırken, "yönlendirici A: Ch.1, yönlendirici B: Ch.6, yönlendirici C: Ch.11" gibi birbirinden çok uzak kanallar ayarlayarak radyo frekans parazitini önleyin.
NOT
Kanal ayarlarının nasıl kontrol edileceği veya yapılandırılacağı konusunda, kablosuz yönlendiricilere veya erişim noktalarına yönelik talimat kılavuzuna bakın veya üreticiye başvurun.