> הודעות וקודי שגיאה > דרכי טיפול לכל קוד שגיאה
54AS-039

דרכי טיפול לכל קוד שגיאה

בדוק את הבאים כדי לגלות סיבות ופתרונות אפשריים של כל קוד שגיאה.
אם מתרחשת שגיאה כמו הדפסה לא מוצלחת או שלא ניתן לשלוח או לקבל פקס או מסמך מקור סרוק, קוד השגיאה המתאים מוצג בדוח או במסך יומן העבודות כמספר בן שלוש ספרות.
למידע על הדפסת דוח שגיאות ומידע על הדוח .
לפרטים על מסך יומן המשימות .

#001 עד #099

#001
#003
#005
#012
#018
#022
#037
#099

#401 עד #499

#401
#406
#408

#701 עד #799

#701
#703
#751
#752
#753
#755
#766

#801 עד #899

#801
#802
#804
#806
#808
#809
#810
#813
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#839
#841
#844
#846
#852
#853
#861
#863

#901 עד #999

#934
#995