> ניקוי חסימות נייר > אודות חסימות נייר > חסימות נייר במקור נייר
54AS-03W

חסימות נייר במקור נייר

הסר את הנייר שנתקע בהתאם להליך שמתאים למיקום שבו הנייר נתקע.
מגש רב-תכליתי חסימות נייר במגש הרב-תכליתי
מגירת נייר חסימות נייר במגירת הנייר

חסימות נייר במגש הרב-תכליתי

אם נטען נייר במגש, הוצא אותו תחילה. אם לא ניתן להוציא נייר תקוע בקלות, אל תמשוך אותו בכוח, אלא פעל בהתאם להליך של מיקום חסימת נייר שונה המופיע בהודעה.
1
משוך בעדינות את הנייר.
2
טען נייר.
3
בחר באפשרות <Yes> כאשר ההודעה <Is all of the jammed paper removed?‎> מוצגת במסך.
הערה
כאשר ההודעה עדיין מציגה
ייתכן שיש נייר תקוע במקומות אחרים. בדוק מקומות אחרים והסר את הנייר התקוע אם נמצא.

חסימות נייר במגירת הנייר

אם לא ניתן להוציא נייר תקוע בקלות, אל תמשוך אותו בכוח, אלא פעל בהתאם להליך של מיקום חסימת נייר שונה המופיע בהודעה.
1
משוך החוצה את מגירת הנייר.
חשוב
הקפד לאחוז את מגירת הנייר בשתי הידיים, ומשוך אותה החוצה בעדינות. אחרת, אתה עלול להפיל את מגירת הנייר ולגרום לה נזק, אם היא תחליק החוצה בקלות רבה מדי.
2
משוך בעדינות את הנייר.
כאשר מודול מגירת ההזנה האופציונלי מחובר, משוך בעדינות את הנייר באותה דרך.
3
הגדר את מגירת הנייר.
4
בחר באפשרות <Yes> כאשר ההודעה <Is all of the jammed paper removed?‎> מוצגת במסך.
הערה
כאשר ההודעה עדיין מציגה
ייתכן שיש נייר תקוע במקומות אחרים. בדוק מקומות אחרים והסר את הנייר התקוע אם נמצא.