> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > מופיעים כתמים שחורים
54AS-0CE

מופיעים כתמים שחורים

ייתכן שיחידת הקיבוע מלוכלכת. יש לנקות את יחידת הקיבוע.