> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון
54AS-0C2

תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון

אם תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון, נסה את הפתרונות האפשריים הבאים.
לכלוך בתוך המכשיר עלול להשפיע על תוצאות ההדפסה. הקפד לטפל במכשיר ולנקות אותו תחילה.