> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > התדפיסים נראים אפורים
54AS-0CA

התדפיסים נראים אפורים

סיבה אפשרית היא שישנה בעיה עם מסמך המקור או עם סביבת ההפעלה. בדוק את הדברים הבאים.

האם למסמך המקור יש צבע רקע, האם הוא מוכתם או האם אתה מצלם מקור כגון עיתון, שמודפס על נייר דק כך שטקסט או תמונות מהצד השני נראים דרך הנייר?

בדוק את מסמך המקור וכוון את הצפיפות להגדרות הנכונות.

האם רקע לבן הופך לכהה?

שנה את הגדרת <Background Density>. שינוי ההגדרה <Adjust (Manual)> עשוי לפתור את הבעיה.
הערה
בהתאם לצבע מסמך המקור, ייתכן שחלקים נוספים יושפעו חוץ מהרקע.

האם המכשיר מותקן בסביבה המתאימה?

התקן את המכשיר במיקום המתאים.
אחסן את מחסנית הטונר במקום מתאים למשך שעתיים עד שלוש שעות ואז נסה להדפיס שוב. ייתכן שפעולה זו תפתור את הבעיה. אם הבעיה נמשכת, החלף את מחסנית הטונר.