> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > הנייר מתקמט או מסתלסל > הנייר מסתלסל
54AS-05F

הנייר מסתלסל

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים. בנוסף, ציין את הגדרות גודל וסוג הנייר כהלכה.
שנה את ההגדרות של <Paper Curl Correction>. הגדרת האפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה.
הערה
הגדרת אפשרות זו כ-<On>, עשויה להאט את מהירות ההדפסה.
טען שוב את הנייר על ידי שינוי הצד להדפסה (הצד הקדמי/הצד האחורי).
חשוב
במקרים נדירים התסמין עלול להחריף בהתאם לנייר. אם הדבר אכן קורה, בטל את שינוי צד ההדפסה.

האם אתה משתמש בנייר שספג לחות?

החלף בנייר מתאים.
שנה את ההגדרה של <Paper Type> להגדרה של נייר דק יותר. למשל, אם ההגדרה הנוכחית היא <Plain 1>, שנה אותה לאפשרות <Thin 1>.
שנה את ההגדרות של <Paper Curl Correction>. הגדרת האפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה.
הערה
הגדרת אפשרות זו כ-<On>, עשויה להאט את מהירות ההדפסה.