> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > הנייר מתקמט או מסתלסל
54AS-05C

הנייר מתקמט או מסתלסל

אם הנייר מתקמט או מסתלסל, נסה את הפתרונות האפשריים הבאים.