> ניקוי חסימות נייר > אודות חסימות נייר > חסימות נייר ביחידה הראשית
54AS-03H

חסימות נייר ביחידה הראשית

הסר את הנייר שנתקע בהתאם להליך שמתאים למיקום שבו הנייר נתקע.
מגש פלט חסימות נייר בתוך המכשיר או מאחור
הצד הפנימי חסימות נייר בתוך המכשיר או מאחור
מכוון התנועה של הדופלקס חסימות נייר במכוון התנועה של הדופלקס
הצד האחורי חסימות נייר בתוך המכשיר או מאחור

חסימות נייר בתוך המכשיר או מאחור

אם לא ניתן להוציא את הנייר התקוע בקלות, אל תנסה למשוך אותו בכוח אלא המשך לשלב הבא.
1
פתח את המכסה הקדמי.
2
הסר את מחסנית הטונר.
3
החזק את הידית הירוקה שבצד הקדמי והרם את מכוון התנועה.
המשך להחזיק במכוון התנועה עד להחזרתו למצבו המקורי בשלב 5.
4
משוך בעדינות את הנייר.
5
החזר בעדינות את מכוון התנועה למקומו.
6
החזק את הידית הירוקה שבצד האחורי והרם את מכוון התנועה.
המשך להחזיק במכוון התנועה עד להחזרתו למצבו המקורי בשלב 8.
7
משוך בעדינות את הנייר.
משוך החוצה את הנייר באופן שטוח ככל הנין כדי למנוע נזילה של טונר שאינו מקובע.
8
החזר בעדינות את מכוון התנועה למקומו.
9
פתח את המכסה האחורי.
10
משוך בעדינות את הנייר.
קבע באיזו דרך ניתן למשוך החוצה את הנייר שנתקע יותר בקלות, ונסה בדרך זאת תחילה.
משוך החוצה את הנייר באופן שטוח ככל הנין כדי למנוע נזילה של טונר שאינו מקובע.
11
סגור את המכסה האחורי.
12
התקן את מחסנית הטונר.
הקפד לדחוף את המחסנית פנימה עד שתיעצר.
13
סגור את המכסה הקדמי.
הערה
כאשר ההודעה עדיין מציגה
ייתכן שיש נייר תקוע במקומות אחרים. בדוק מקומות אחרים והסר את הנייר התקוע אם נמצא. אם ההודעה עדיין מציגה, בדוק אם המכסה הקדמי סגור היטב.

חסימות נייר במכוון התנועה של הדופלקס

אם לא ניתן להוציא נייר תקוע בקלות, אל תמשוך אותו בכוח, אלא פעל בהתאם להליך של מיקום חסימת נייר שונה המופיע בהודעה.
1
משוך החוצה את מגירת הנייר עד שתיעצר, והוצא אותה תוך הרמת הצד הקדמי.
2
דחוף את הידית הירוקה והורד את מכוון התנועה של הדופלקס.
3
משוך בעדינות את הנייר.
4
החזר את מכוון התנועה של הדופלקס למקומו.
סגור לגמרי את המכוון עד לשמיעת נקישה.
5
הגדר את מגירת הנייר.
6
בחר באפשרות <Yes> כאשר ההודעה <Is all of the jammed paper removed?‎> מוצגת במסך.
הערה
כאשר ההודעה עדיין מציגה
ייתכן שיש נייר תקוע במקומות אחרים. בדוק מקומות אחרים והסר את הנייר התקוע אם נמצא.