> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי
54AS-0A5

כאשר לא ניתן להדפיס כראוי