> ניקוי חסימות נייר > אודות חסימות נייר > חסימות נייר ביחידה הראשית
54AS-07E

חסימות נייר ביחידה הראשית

השתמש בהליך הבא להסרת הנייר החסום.
אם לא ניתן להוציא את הנייר התקוע בקלות, אל תנסה למשוך אותו בכוח אלא המשך לשלב הבא.
1
משוך בעדינות את הנייר.
2
פתח את המכסה האחורי.
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
3
משוך בעדינות את הנייר.
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
4
סגור את המכסה האחורי.