> Problemes amb la lectura de documents > No es poden enviar documents llegits
4SEJ-04U

No es poden enviar documents llegits

Una possible causa pot ser haver establert opcions d'enviament o de servidor equivocades. Comproveu el següent.
Una altra possible causa pot ser un problema de connexió entre l'equip i l'ordinador. Vegeu també els elements següents.

L'adreça de correu electrònic de l'equip està configurada?

Comproveu si l'adreça de correu electrònic s'ha establert correctament.

La informació de destinació està especificada correctament?

Comproveu si la informació de destinació s'ha establert correctament.

Es poden enviar correus electrònics des de l'ordinador?

Comproveu que es pot enviar correus electrònics utilitzant el mateix servidor de correu que l'equip.

Les opcions d'enviament del correu electrònic són les adequades?

Comproveu les opcions bàsiques de correu electrònic.
Utilitzeu Remote UI (IU remota) per configurar els paràmetres detallats d'autenticació POP abans de l'enviament o per a la comunicació xifrada.

Són correctes les opcions del servidor SMTP o del servidor DNS?

Si no es pot enviar cap correu electrònic, configureu correctament els servidors SMTP i DNS.

Són correctes les opcions del servidor, com ara la contrasenya?

Comproveu si la contrasenya d'inici de sessió i altres elements d'informació del servidor estan registrats correctament.

La mida de les dades dels fitxers adjunts no és massa gran?

Reduïu la mida de les dades dels fitxers a enviar per correu electrònic.

Les opcions d'enviament d'SMB són les adequades?

Comproveu les opcions d'enviament d'SMB.
NOTA
És possible que calguin opcions addicionals segons la xarxa que estigueu utilitzant. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre administrador de xarxa o el vostre proveïdor de serveis d'Internet.
Per habilitar TLS per al correu electrònic.
Per canviar el número de ports.