> Si no podeu imprimir correctament > El paper es doblega o s'arruga > El paper es doblega
4SEJ-0A1

El paper es doblega

Una possible causa pot ser que no s'utilitza paper apropiat. Comproveu el següent.

Esteu utilitzant el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat. A més, especifiqueu correctament les opcions de mida i tipus de paper.
Canvieu l'opció de <Correcció paper cargolat>. L'efecte de millora és més potent amb <Mode 2> que amb <Mode 1>. Primer proveu amb <Mode 1>.
NOTA
Si establiu un efecte de millora més potent, pot ser que les impressions quedin descolorides o que la velocitat d'impressió es redueixi.
Torneu a carregar el paper i canvieu la cara en què vulgueu imprimir (anvers/revers).
IMPORTANT
En pocs casos, el símptoma pot empitjorar segons el paper. Si això succeeix, torneu a canviar la cara en què vulgueu imprimir a la cara anterior.

Utilitzeu paper que ha absorbit humitat?

Substituïu-lo per paper apropiat.
Canvieu l'opció de <Tipus de paper> per una opció per a paper més fi. Per exemple, si està establerta a <Normal 1>, canvieu-la a <Fi 1>.
Canvieu l'opció de <Correcció paper cargolat>. L'efecte de millora és més potent amb <Mode 2> que amb <Mode 1>. Primer proveu amb <Mode 1>.
NOTA
Si establiu un efecte de millora més potent, pot ser que les impressions quedin descolorides o que la velocitat d'impressió es redueixi.