> Si no podeu imprimir correctament > El paper es doblega o s'arruga
4SEJ-09Y

El paper es doblega o s'arruga

Si el paper es doblega o s'arruga, proveu les possibles solucions següents.