> Si no podeu imprimir correctament > El paper s'alimenta de forma incorrecta > El paper no s'alimenta/s'alimenten dos o més fulls alhora
4SEJ-0A4

El paper no s'alimenta/s'alimenten dos o més fulls alhora

Carregueu el paper correctament.
Airegeu bé la pila de paper perquè els fulls no estiguin enganxats.
Comproveu si el paper s'ha carregat correctament.
Comproveu si el nombre de fulls de paper carregats és adequat i si s'utilitza el paper apropiat.
Comproveu si hi ha mides i tipus de paper diferents carregats alhora.
Hi ha casos en què el paper no es carrega correctament segons el gruix que tingui. Si això passa, invertiu l'orientació del paper o doneu-li la volta.