> Si no podeu imprimir correctament > El paper s'alimenta de forma incorrecta
4SEJ-0A2

El paper s'alimenta de forma incorrecta

Si l'alimentació de paper no és correcta, proveu les possibles solucions següents.