> Eliminació dels encallaments de paper > Sobre els encallaments de paper
4SEJ-07A

Sobre els encallaments de paper

Si un paper s'encalla, apareix <Paper encallat.> a la pantalla. Seleccioneu <Següent> per veure solucions senzilles a la pantalla.
Si els procediments que es mostren resulten difícils d'entendre, vegeu les seccions següents per treure els papers encallats.
Alimentador Encallaments de paper a l'alimentador
Safata de sortida Encallaments de paper a la unitat principal
Ranura d'alimentació manual / calaix de paper Encallaments de paper en un origen del paper
Revers Encallaments de paper a la unitat principal
IMPORTANT
Quan traieu el paper encallat, no apagueu l'equip
Si s'apaga l'equip s'eliminen les dades que s'estan imprimint. Tingueu especial cura quan rebeu documents de fax.
Si es trenca el paper
Traieu tots els fragments de paper per evitar que s'encallin.
Si el paper s'encalla repetidament
Doneu petits cops a la pila de paper sobre una superfície plana per alinear-ne les vores abans de carregar-la a l'equip.
Comproveu que el paper sigui l'adequat per a l'equip.
Comproveu que no quedin fragments de paper encallat a l'equip.
No traieu amb força el paper encallat de l'equip
Si es treu el paper amb força, es poden danyar algunes peces. Si no podeu treure el paper, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic. Quan un problema no es pot solucionar