> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > Les impressions tenen poca intensitat de color
4SEJ-02F

Les impressions tenen poca intensitat de color

Una possible causa pot ser que hi hagi un problema amb l'original o s'estigui esgotant la quantitat restant als cartutxos de tòner. Comproveu el següent.

L'original té color de fons o està tacat? Copieu un original imprès en paper fi, com ara un diari, en què el text o les imatges de l'altra cara es veuen a través del paper?

Comproveu l'original i, a continuació, ajusteu la densitat amb les opcions correctes.

Les zones blanques tenen un color lleuger?

Canvieu l'opció de <Prevenir l'entelament>. Si l'opció s'estableix en <Activat>, pot ser que el problema es resolgui. 
NOTA
Si establiu aquesta opció en <Activat>, la densitat d'impressió pot ser més clara.

La quantitat restant al cartutx de tòner és baixa?

Comproveu la quantitat restant als cartutxos de tòner i, si cal, substituïu-los.
Independentment del nivell de tòner que es mostri, el cartutx de tòner pot haver arribat al final de la seva vida útil a causa de les condicions ambientals de l'equip i dels materials deteriorats del cartutx. Substituïu el cartutx de tòner.