> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris
4SEJ-025

Els resultats de la impressió no són satisfactoris

Els resultats de la impressió no són satisfactoris, proveu les possibles solucions següents.
La brutícia a l'interior de l'equip pot afectar els resultats d'impressió. Primer netegeu l'equip.