> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > Apareixen taques a la part inferior de les impressions
4SEJ-026

Apareixen taques a la part inferior de les impressions

Una possible causa pot ser que no s'utilitzi un paper adequat o hi hagi un problema amb les opcions de marge. Comproveu el següent.

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat. Configureu correctament la mida i el tipus de paper.

Imprimiu les dades sense marges?

Aquest símptoma es produeix si no s'estableix cap marge al controlador d'impressora. Assegureu-vos d'establir marges al document que vulgueu imprimir.
Pestanya [Acabat]  [Configuració avançada]  [Amplia la zona d'impressió i imprimeix]  [Desactivat]

Apareixen taques a les impressions quan realitzeu impressions contínues? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Aquest fenomen es pot produir si imprimiu contínuament feines que continguin moltes imatges de tons mitjans*. Canvieu l'opció de <Neteja autom. conjunt de fixació> o <Neteja periòdica unitat fixació>. Establint <Neteja autom. conjunt de fixació>, podeu configurar-ho de manera que es realitzi una neteja automàtica de la unitat de fixació per evitar que hi hagi taques. Si establiu <Neteja periòdica unitat fixació> a un nivell superior, augmenta la freqüència de neteja regular.
*Tons mitjans per a cel·les de la taula, gràfics, fons de materials de presentació, fotografies, etc.
NOTA
Cada cop que es realitza la neteja amb <Neteja autom. conjunt de fixació>, surt un full de paper.
Si establiu <Neteja periòdica unitat fixació> a un nivell superior, la velocitat d'impressió serà més baixa.
Si el símptoma no millora després de canviar els valors de <Neteja periòdica unitat fixació> o si no voleu establir <Neteja autom. conjunt de fixació>, executeu <Netejar el conjunt de fixació (reduir taca de cara posterior del paper).>.
NOTA
Aquesta operació serà més eficaç si es duu a terme aproximadament una hora després de finalitzar la sessió d'impressió anterior.