> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > Es mostren marques irregulars al revers del paper
4SEJ-02L

Es mostren marques irregulars al revers del paper

Una possible causa pot ser que no s'utilitzi un paper adequat o la unitat de fixació estigui bruta. Comproveu el següent.

Heu carregat paper més petit que la mida de les dades d'impressió?

Comproveu que la mida de paper coincideixi amb la de les dades d'impressió.

Heu netejat la unitat de fixació?

Netegeu la unitat de fixació.

Apareixen taques a les impressions quan realitzeu impressions contínues? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Aquest fenomen es pot produir si imprimiu contínuament feines que continguin moltes imatges de tons mitjans*. Canvieu l'opció de <Neteja autom. conjunt de fixació> o <Neteja periòdica unitat fixació>. Establint <Neteja autom. conjunt de fixació>, podeu configurar-ho de manera que es realitzi una neteja automàtica de la unitat de fixació per evitar que hi hagi taques. Si establiu <Neteja periòdica unitat fixació> a un nivell superior, augmenta la freqüència de neteja regular.
*Tons mitjans per a cel·les de la taula, gràfics, fons de materials de presentació, fotografies, etc.
NOTA
Cada cop que es realitza la neteja amb <Neteja autom. conjunt de fixació>, surt un full de paper.
Si establiu <Neteja periòdica unitat fixació> a un nivell superior, la velocitat d'impressió serà més baixa.
Si el símptoma no millora després de canviar els valors de <Neteja periòdica unitat fixació> o si no voleu establir <Neteja autom. conjunt de fixació>, executeu <Netejar el conjunt de fixació (reduir taca de cara posterior del paper).>.
NOTA
Aquesta operació serà més eficaç si es duu a terme aproximadament una hora després de finalitzar la sessió d'impressió anterior.