> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > Apareixen punts blancs
4SEJ-02J

Apareixen punts blancs

Una possible causa pot ser que no s'utilitzi un paper adequat o hi hagi un problema amb l'entorn operatiu. Comproveu el següent.

Utilitzeu paper que ha absorbit humitat?

Substituïu-lo per paper apropiat.

Utilitzeu el paper adequat?

Comproveu el paper que es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper apropiat.

L'equip està instal·lat en un entorn en què la temperatura canvia ràpidament i dràstica?

Quan la temperatura canvia ràpidament a l'entorn en què l'equip està instal·lat es produeix condensació, la qual cosa pot fer que les imatges i el text es descoloreixin o presentin pèrdues. Si <Controlar nivell de rosada> s'estableix en <Activat>, la condensació a l'interior de l'equip s'elimina. L'eliminació de la condensació es pot realitzar automàticament a causa del canvi de temperatura.
IMPORTANT
Mentre es porti a terme l'eliminació de la condensació, pot ser que la impressió no es realitzi apropiadament i que el paper surti en blanc.
Si establiu aquesta opció en <Activat>, l'equip ha d'estar engegat en tot moment per mantenir l'efecte d'eliminació de la condensació.
Si establiu aquesta opció en <Activat>, es desactiva la configuració d'apagada automàtica.

Hi ha un buit a la vora de capçalera del paper quan es fa una impressió a doble cara? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

En imprimir a doble cara en paper fi es pot produir un buit a la vora superior del revers del paper. Establir <Corr. buit a cara posterior> a <Activat> pot resoldre el problema.
NOTA
Si establiu <Activat>, és possible que la qualitat d'impressió es vegi afectada.

Hi ha un buit a la vora de capçalera del paper? (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

En imprimir en paper fi, pot ser que es produeixi un buit a la vora superior del paper. Establir <Correcció del buit> a <Activat> pot resoldre el problema.
NOTA
Si establiu aquesta opció en <Activat>, les impressions poden quedar descolorides.

La densitat d'impressió irregular es produeix de manera que la impressió sembli un patró de gotes d'aigua?

Establir <Reduir patró de gota d'aigua> a <Activat> pot resoldre el problema.
NOTA
Si establiu <Activat>, és possible que la qualitat d'impressió es vegi afectada.

La quantitat restant al cartutx de tòner és baixa?

Comproveu la quantitat restant als cartutxos de tòner i, si cal, substituïu-los.
Independentment del nivell de tòner que es mostri, el cartutx de tòner pot haver arribat al final de la seva vida útil a causa de les condicions ambientals de l'equip i dels materials deteriorats del cartutx.