> Problemes amb la connexió LAN sense fils > L'SSID de l'encaminador sense fil o del punt d'accés a utilitzar no es mostra a la llista de punts d'accés
4SEJ-00Y

L'SSID de l'encaminador sense fil o del punt d'accés a utilitzar no es mostra a la llista de punts d'accés

Una possible causa pot ser que l'SSID de l'encaminador sense fils o punt d'accés que s'utilitzi no sigui correcte o no es publiqui. Comproveu el següent.

L'SSID es correcte?

Comproveu si l'encaminador sense fils o el punt d'accés SSID que heu escrit és correcte.

L'equip està connectat correctament a la xarxa?

Comproveu la connexió. Si el problema persisteix fins i tot després de comprovar que la connexió funciona, comproveu la configuració de seguretat de l'encaminador sense fils o del punt d'accés. Si cal, canvieu les opcions. Quan l'equip no es pot connectar a la LAN sense fil

Heu comprovat la configuració de l'encaminador sense fils o del punt d'accés?

Quan s'activa el mode ocult*1 o QUALSEVOL connexió rebutjada*2, és possible que l'SSID no es mostri. Configureu manualment les opcions de la connexió LAN sense fils.
*1Una funció que desactiva la detecció automàtica de l'encaminador sense fils o del punt d'accés SSID d'altres dispositius.
*2Una funció en la qual l'encaminador sense fils o punt d'accés rebutja la connexió si l'SSID del dispositiu a connectar està configurat a "QUALSEVOL" o està buit.
Comproveu que no hi hagi canals diferents de Ch.1 a Ch.13. Quan s'utilitzen diversos encaminadors sense fils o punts d'accés, eviteu la interferència de freqüència de ràdio establint canals separats com ara "encaminador A: Ch.1, encaminador B: Ch.6, encaminador C: Ch.11".
NOTA
Per obtenir més informació sobre com fer-ho, consulteu el manual d'instruccions de l'encaminador sense fils o punts d'accés o poseu-vos en contacte amb el fabricant.