> Problemes amb la xarxa > No es mostra Remote UI (IU remota)
4SEJ-00F

No es mostra Remote UI (IU remota)

Una possible causa pot ser que les opcions de xarxa siguin incorrectes o que s'imposin restriccions a funcions relacionades. Comproveu el següent.
Pot ser que la connexió de xarxa hagi fallat. Vegeu també els elements següents.

S'han habilitat totes les opcions necessàries per a l'ús de la Remote UI (IU remota)?

Comproveu que tant <Usar HTTP> com <Usar IU remota> s'han establit a <Activat>.

Utilitzeu un servidor proxy?

Si utilitzeu un servidor proxy, afegiu l'adreça IP de l'equip a la llista [Excepcions] (adreces que no utilitzen el servidor proxy) al quadre de diàleg de les opcions de proxy del navegador web.