> مشکلات مربوط به ارسال اسناد اسکن شده > ارسال اسناد اسکن شده امکان‌پذیر نیست
54A0-04U

ارسال اسناد اسکن شده امکان‌پذیر نیست

ارسال اشتباه یا تنظیمات اشتباه سرور می‌تواند علت احتمالی باشد. موارد زیر را بازبینی کنید.
وجود مشکل در ارتباط بین دستگاه و رایانه می‌تواند علت احتمالی دیگر باشد. همچنین، موارد زیر را بررسی کنید.

آیا آدرس ایمیل دستگاه تنظیم شده است؟

بررسی کنید که آدرس ایمیل به‌درستی تنظیم شده باشد.

آیا اطلاعات مقصد به درستی مشخص شده است؟

بررسی کنید که اطلاعات مقصد به‌درستی مشخص شده باشد.

آیا ارسال ایمیل از رایانه امکان‌پذیر است؟

بررسی کنید آیا با استفاده از همان سرور دستگاه می‌توانید ایمیل ارسال کنید.

آیا تنظیمات ارسال ایمیل درست است؟

تنظیمات پایه‌ای ارسال ایمیل را بررسی کنید.
برای پیکربندی تنظیمات دقیق‌تر تأیید اعتبار POP قبل از ارسال یا برای برقراری ارتباط رمزگذاری شده، از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) استفاده کنید.

آیا تنظیمات مربوط به سرور SMTP یا سرور DNS درست است؟

اگر ارسال هیچ ایمیلی امکان‌پذیر نیست، بررسی کنید سرور SMTP یا سرور DNS به‌درستی تنظیم شده باشد.

آیا اطلاعات سرور مانند کلمه عبور، درست است؟

بررسی کنید که کلمه عبور ورود به سیستم و سایر اطلاعات سرور به‌درستی ثبت شده باشد.

آیا مقدار داده‌های مربوط به فایل‌های پیوست شده خیلی زیاد نیست؟

برای ارسال از طریق ایمیل مقدار داده‌های فایل‌ها را کاهش دهید.

آیا تنظیمات ارسال SMB درست است؟

تنظیمات ارسال SMB را بررسی کنید.
نکته
بسته به شبکه‌ای که از آن استفاده می‌کنید ممکن است به تنظیمات دیگری نیاز باشد. برای اطلاعات بیشتر، با ارائه‌دهنده سرویس اینترنت یا مدیر شبکه خود تماس بگیرید.
فعال کردن TLS برای ارسال ایمیل
تغییر شماره‌های درگاه