> پیام‌ها و کدهای خطا > اقدام مناسب برای هر کد خطا
54A0-036

اقدام مناسب برای هر کد خطا

برای یافتن دلایل و راه‌حل‌های احتمالی برای هر کد خطا، قسمت زیر را بررسی کنید.
اگر خطایی روی دهد مثل زمانی که چاپ به‌درستی انجام نمی‌شود یا زمانی که نمی‌توانید نمابر یا سند اصلی اسکن شده را ارسال یا دریافت کنید، کد خطای مربوطه به‌صورت یک عدد سه رقمی در گزارش یا در صفحه گزارش کار نشان داده می‌شود.
برای نحوه چاپ گزارش خطا و اطلاعات در گزارش
برای اطلاع از جزئیات صفحه گزارش کاری

#001 تا #099

#001
#003
#005
#012
#018
#022
#037
#099

#401 تا #499

#401
#406
#408

#701 تا #799

#701
#703
#751
#752
#753
#755
#766

#801 تا #899

#801
#802
#804
#806
#808
#809
#810
#813
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#839
#841
#844
#846
#852
#853
#861
#863

#901 تا #999

#934
#995