> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > لکه‌هایی در لبه نتایج چاپ دیده می‌شود
54A0-026

لکه‌هایی در لبه نتایج چاپ دیده می‌شود

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کاغذ مناسبی استفاده نشده است یا مشکلی در تنظیمات حاشیه وجود دارد. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟

کاغذ مورد استفاده را بررسی کرده و با کاغذ مناسب جایگزین کنید. همچنین، نوع و اندازه کاغذ را به‌طور صحیح تنظیم کنید.

آیا داده‌ها را بدون حاشیه چاپ می‌کنید؟

اگر حاشیه در درایور چاپگر بر روی هیچ کدام تنظیم شود این حالت اتفاق می‌افتد. دقت کنید برای سندی که می‌خواهید چاپ کنید حاشیه در نظر بگیرید.
زبانه [Finishing]‏  [Advanced Settings]‏  [Expand Print Region and Print]‏  [Off]

آیا زمانی که چاپ متوالی انجام می‌دهید، لکه‌هایی روی موارد چاپی نمایان می‌شود؟ (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

این پدیده ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که به‌طور مداوم کارهای چاپی حاوی تصاویر با رنگ متوسط را چاپ می‌کنید*. تنظیم <Auto Clean Fixing Assembly> یا <Regularly Clean Fix. Assembly> را تغییر دهید. با تنظیم <Auto Clean Fixing Assembly> می‌توانید به‌گونه‌ای پیکربندی کنید که برای جلوگیری از لکه‌ها، تمیزکاری واحد تثبیت به‌طور خودکار انجام شود. اگر <Regularly Clean Fix. Assembly> را روی سطح بالاتری تنظیم کنید، تعداد دفعات تمیزکاری منظم افزایش پیدا می‌کند.
*رنگ‌های متوسط برای سلول‌های جدول، گراف‌ها، پس‌زمینه مطالب سخنرانی، عکس‌ها و غیره به کار می‌رود.
نکته
هر بار که تمیزکاری توسط <Auto Clean Fixing Assembly> انجام شود، یک برگ کاغذ بیرون می‌آید.
اگر <Regularly Clean Fix. Assembly> را روی سطح بالاتری تنظیم کنید، سرعت چاپ کندتر می‌شود.
اگر پس از تغییر تنظیم <Regularly Clean Fix. Assembly> علائم برطرف نشد یا اگر نمی‌خواهید <Auto Clean Fixing Assembly> را تنظیم کنید، ‎‎<Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)‎>‎‎ را انجام دهید.
نکته
اگر حدود یک ساعت پس از تکمیل جلسه چاپ قبلی این کار انجام شود، تأثیرگذارتر خواهد بود.