> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > طرف دیگر کاغذ لکه دارد
54A0-02L

طرف دیگر کاغذ لکه دارد

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کاغذ مناسب استفاده نشده است یا واحد تثبیت کثیف است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا کاغذی که بارگذاری کرده‌اید از اندازه داده چاپ کوچک‌تر است؟

بررسی کنید و مطمئن شوید اندازه کاغذ با اندازه داده چاپ مطابقت دارد.

آیا واحد تثبیت را تمیز کرده‌اید؟

واحد تثبیت را تمیز کنید.

آیا زمانی که چاپ متوالی انجام می‌دهید، لکه‌هایی روی موارد چاپی نمایان می‌شود؟ (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

این پدیده ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که به‌طور مداوم کارهای چاپی حاوی تصاویر با رنگ متوسط را چاپ می‌کنید*. تنظیم <Auto Clean Fixing Assembly> یا <Regularly Clean Fix. Assembly> را تغییر دهید. با تنظیم <Auto Clean Fixing Assembly> می‌توانید به‌گونه‌ای پیکربندی کنید که برای جلوگیری از لکه‌ها، تمیزکاری واحد تثبیت به‌طور خودکار انجام شود. اگر <Regularly Clean Fix. Assembly> را روی سطح بالاتری تنظیم کنید، تعداد دفعات تمیزکاری منظم افزایش پیدا می‌کند.
*رنگ‌های متوسط برای سلول‌های جدول، گراف‌ها، پس‌زمینه مطالب سخنرانی، عکس‌ها و غیره به کار می‌رود.
نکته
هر بار که تمیزکاری توسط <Auto Clean Fixing Assembly> انجام شود، یک برگ کاغذ بیرون می‌آید.
اگر <Regularly Clean Fix. Assembly> را روی سطح بالاتری تنظیم کنید، سرعت چاپ کندتر می‌شود.
اگر پس از تغییر تنظیم <Regularly Clean Fix. Assembly> علائم برطرف نشد یا اگر نمی‌خواهید <Auto Clean Fixing Assembly> را تنظیم کنید، ‎<Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)>‎ را انجام دهید.
نکته
اگر حدود یک ساعت پس از تکمیل جلسه چاپ قبلی این کار انجام شود، تأثیرگذارتر خواهد بود.