> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > خطوطی ظاهر می‌شود/چاپ یکدست نیست
54A0-02E

خطوطی ظاهر می‌شود/چاپ یکدست نیست

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کاغذ مناسب استفاده نشده یا مقدار کارتریج تونر در حال کم شدن است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟

کاغذ مورد استفاده را بررسی کرده و با کاغذ مناسب جایگزین کنید.

صفحه شیشه‌ای کثیف است؟

صفحه شیشه‌ای و زیر تغذیه‌کننده را تمیز کنید.

آیا واحد تثبیت را تمیز کرده‌اید؟

واحد تثبیت را تمیز کنید.

آیا دستگاه در محیطی نصب شده که تغییرات دمایی سریع و قابل توجه هستند؟

زمانی که دمای محیطی که دستگاه در آن نصب است به سرعت تغییر می‌کند، تقطیر روی می‌دهد که می‌تواند موجب کم رنگ شدن یا پس زدن رنگ در تصاویر و متن شود. اگر <Control Condensation> روی <On> تنظیم است، تقطیر داخل دستگاه از بین می‌رود. ممکن است بر اثر تغییرات دمایی، از بین رفتن تقطیر به‌صورت خودکار انجام شود.
مهم
زمانی که تقطیر تمیز می‌شود، ممکن است چاپ به‌درستی انجام نشود و کاغذ خالی خارج شود.
اگر روی <On> تنظیم کنید، لازم است دستگاه را روشن نگه دارید تا اثر تقطیر از بین برود.
اگر روی <On> تنظیم کنید، تنظیم "خاموش شدن خودکار" غیرفعال است.

آیا از دستگاه در محیطی با رطوبت بالا استفاده می‌کنید؟

تنظیم <High Humidity Mode> را تغییر دهید. تنظیم این مورد روی <On> ممکن است مشکل را حل کند.
نکته
اگر بر روی <On> تنظیم کنید و از دستگاه در محیطی با رطوبت کم استفاده کنید، ممکن است تصاویر چاپ شده و متن تار شوند.

آیا بسته به نوع کاغذ یا شرایط محیطی، چاپ کم رنگ است یا از نظر تراکم نامنظم می‌شود؟

تنظیم <Reduce Toner Flaking> را تغییر دهید. تغییر تنظیم حالت ممکن است مشکل را رفع کند.
نکته
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
جلوه بهبود با <Mode 2> نسبت به <Mode 1> قوی‌تر است. ابتدا با <Mode 1> امتحان کنید.
تنظیم یک جلوه بهبود بزرگتر می‌تواند موجب تاخوردگی نتایج چاپی یا سرعت چاپ کمتر شود.
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
اگر روی <On> تنظیم کنید، ممکن است در نواحی خالی تصاویر سایه‌دار ظاهر شود.

از کاغذی استفاده می‌کنید که گرد بیشتری دارد؟ (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

استفاده از کاغذی که گرد و خاک زیادی دارد می‌تواند منجر به نتیجه چاپی کم رنگ یا خط‌دار شود. تنظیم <Corr. Img. Corrup. by Ppr. Dust> روی <On> ممکن است مشکل را حل کند.
نکته
اگر روی <On> تنظیم کنید، ممکن است سرعت چاپ کمتر شود.

آیا تصحیح عدم تطابق رنگ یا تصحیح تُن رنگ درست است؟

تنظیم <Correct Color Mismatch> را تغییر دهید. تنظیم این مورد روی <On> ممکن است مشکل را حل کند.
نکته
اگر روی <On> تنظیم کنید، ممکن است سرعت چاپ کمتر شود.
تنظیم <Reduce Drum Streak> را تغییر دهید. تنظیم این مورد روی <On> ممکن است مشکل را حل کند.

آیا مقدار کارتریج تونر باقیمانده کم است؟

بررسی کنید چه مقدار از کارتریج تونر باقی مانده است و در صورت نیاز کارتریج تونر را عوض کنید.
صرف نظر از سطح تونر نمایش داده شده، ممکن است کارتریج تونر به علت شرایط محیطی دستگاه و مواد آسیب دیده در کارتریج به پایان عمر خود رسیده باشد. کارتریج تونر را تعویض کنید.