> مشکلات مربوط به اتصال LAN بی‌سیم > SSID روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی مورد استفاده، در فهرست نقاط دستیابی نمایش داده نمی‌شود
54A0-00Y

SSID روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی مورد استفاده، در فهرست نقاط دستیابی نمایش داده نمی‌شود

علت احتمالی می‌تواند این باشد که SSID روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی مورد استفاده صحیح نیست یا به‌صورت عمومی نیست. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا SSID درست است؟

بررسی کنید که SSID مربوط به روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی که یادداشت کرده‌اید، درست باشد.

آیا دستگاه به‌درستی به شبکه وصل شده است؟

اتصال شبکه را بررسی کنید. اگر حتی بعد از بررسی درست بودن اتصال شبکه مشکل همچنان باقی است، تنظیمات امنیتی روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی را بررسی کنید. در صورت لزوم، تنظیمات را مجدداً پیکربندی کنید. زمانی که دستگاه نمی‌تواند به یک LAN بی‌سیم وصل شود

تنظیمات روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی را بررسی کرده‌اید؟

وقتی حالت پنهان*1 یا "هر اتصال رد شده"*2 فعال باشد، ممکن است SSID نمایش داده نشود. اتصال LAN بی‌سیم را با ثبت دستی پیکربندی کنید.
*1عملکردی که تشخیص خودکار SSID روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی را روی سایر دستگاه‌ها غیرفعال می‌کند.
*2عملکردی است که اگر SSID در دستگاهی که باید وصل شود روی "ANY" (هر کدام) تنظیم شده یا خالی باشد، این عملکرد روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی اتصال را رد می‌کند.
بررسی کنید که هیچ کانالی به جز کانال‌های 1 تا 13 تنظیم نشده باشد. وقتی چندین روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی استفاده شده باشد، با تنظیم کانال‌هایی که فاصله زیادی با هم دارند از تداخل فرکانس رادیویی جلوگیری کنید. مثلاً "روتر A: کانال 1، روتر B: کانال 6، روتر C: کانال 11"
نکته
برای چگونگی بررسی یا پیکربندی تنظیمات کانال، به دفترچه‌های راهنمای روترهای بی‌سیم یا نقاط دستیابی مراجعه کنید یا با سازنده تماس بگیرید.