> مشکلات مربوط به شبکه > ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) نمایش داده نمی‌شود
54A0-00F

‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) نمایش داده نمی‌شود

علت احتمالی می‌تواند این باشد که تنظیمات شبکه اشتباه باشد یا محدودیت‌هایی روی عملکردهای مرتبط با آن اعمال شده باشد. موارد زیر را بازبینی کنید.
ممکن است اتصال‌های شبکه از کار افتاده باشد. همچنین، موارد زیر را بررسی کنید.

آیا همه تنظیمات لازم برای استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) فعال شده است؟

بررسی کنید که <Use HTTP> و <Use Remote UI> روی <On> تنظیم شده باشد.

از سرور پراکسی استفاده می‌کنید؟

اگر از سرور پراکسی استفاده می‌کنید، آدرس IP دستگاه را به فهرست [موارد استثنا] (آدرس‌هایی که از سرور پراکسی استفاده نمی‌کنند) در کادر محاوره تنظیمات پراکسی مرورگر وب اضافه کنید.