> مشکلات مربوط به اتصال USB > نحوه بررسی اتصال با استفاده از "مدیر دستگاه" و نحوه حل کردن خطاها
54A0-04J

نحوه بررسی اتصال با استفاده از "مدیر دستگاه" و نحوه حل کردن خطاها

در مورد تأیید شناسایی یا عدم شناسایی صحیح دستگاه توسط اتصال USB و نحوه حل کردن در صورت عدم شناسایی، موارد زیر را بررسی کنید.
نکته
با توجه به عوامل زیر، ممکن است تصاویر صفحه و روندهای نشان‌داده‌شده کمی با روندهای موجود در سیستم شما تفاوت داشته باشد.
سیستم عامل شما و تنظیمات فعلی آن
مدل دستگاه و تنظیمات فعلی آن، نسخه میان‌افزار، گزینه‌های نصب‌شده
درایورهای مورد استفاده شما و نسخه آنها

استفاده از "مدیر دستگاه" برای بررسی اتصالات دستگاه

1
[مدیر دستگاه] را نشان دهید.
Windows 7
[شروع] [صفحه کنترل] [سیستم و ایمنی] [مدیر دستگاه] را انتخاب کنید.
Windows 8
روی گوشه پایین سمت چپ صفحه کلیک راست کنید [مدیر دستگاه] را انتخاب کنید.
Windows 8.1
روی [شروع] کلیک راست کنید، گزینه [مدیر دستگاه] را انتخاب کنید.
Windows 10
روی [] کلیک راست کنید، گزینه [مدیر دستگاه] را انتخاب کنید.
2
[کنترل کننده های گذرگاه سریال همگانی] را باز کنید و بررسی کنید که [پشتیبانی از چاپ USB] نمایش داده شود.
وقتی علامت‌های "!" یا "?" در "مدیر دستگاه" نمایش داده می‌شوند
وقتی [پشتیبانی از چاپ USB] و سایر موارد مربوط به آن در "مدیر دستگاه" نمایش داده نمی‌شود
3
بررسی کنید آیا [پشتیبانی از چاپ USB] برای اتصال این دستگاه استفاده می‌شود.
1
روی [پشتیبانی از چاپ USB] کلیک راست کنید و روی [ویژگی ها] کلیک کنید.
2
[روابط گذرگاه] را در زبانه [جزئیات] انتخاب کنید.
3
بررسی کنید نام مدل این دستگاه نمایش داده شود.
نکته
همچنین، می توانید نام درگاه را نیز بررسی کنید.

نحوه حل کردن [سایر دستگاه ها]/[دستگاه ناشناخته]

1
[سایر دستگاه ها] را باز کنید و روی نام مدل دستگاه کلیک راست کنید، روی [لغو نصب] کلیک کنید.
نکته
وقتی نام مدل دستگاه نمایش داده نمی‌شود و [دستگاه ناشناخته] نمایش داده می‌شود
روی [دستگاه ناشناخته] کلیک راست کنید و روی [لغو نصب] کلیک کنید.
2
روی [تأیید] کلیک کنید.
3
کابل USB را جدا کنید و رایانه و دستگاه را راه‌اندازی مجدد کنید.
4
کابل USB را دوباره وصل کنید.
5
بررسی کنید آیا [پشتیبانی از چاپ USB] در "مدیر دستگاه" نمایش داده می‌شود.
زمانی که [پشتیبانی از چاپ USB] نشان داده شود
وقتی [پشتیبانی از چاپ USB] نمایش داده نمی‌شود

نحوه حل مشکل وقتی چیزی نمایش داده نمی‌شود

1
کابل USB را هم از رایانه و هم از این دستگاه جدا کنید.
2
کابل USB را دوباره وصل کنید.
3
بررسی کنید آیا [پشتیبانی از چاپ USB] در "مدیر دستگاه" نمایش داده می‌شود.
زمانی که [پشتیبانی از چاپ USB] نشان داده شود
وقتی [پشتیبانی از چاپ USB] نمایش داده نمی‌شود