> Problemen met draadloos LAN-verbinding > Kan geen verbinding maken met het netwerk (draadloos LAN-verbinding)
50FK-00R

Kan geen verbinding maken met het netwerk (draadloos LAN-verbinding)

Mogelijk zijn de verbindingsinstellingen van het apparaat, de draadloze router of het toegangspunt verkeerd. Controleer de volgende punten.
Raadpleeg ook de onderstaande items.

Is het apparaat goed geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk?

Controleer de netwerkverbinding. Als het apparaat geen verbinding kan maken met het draadloos LAN

Verschijnt het pictogram Wi-Fi in het scherm Start?

Controleer of de draadloze LAN-verbinding is geselecteerd.

Hebt u de instellingen van de draadloze router of toegangspunt gecontroleerd?

Controleer of de netwerksleutel goed is ingesteld.
OPMERKING
Raadpleeg voor meer informatie over het controleren van de netwerksleutel de handleiding van de draadloze router of toegangspunt, of neem contact op met de fabrikant.
Controleer of de WEP-sleutel die automatisch is gegenereerd (hexadecimaal) niet is geselecteerd. Om communicatie te activeren zonder de instellingen van de draadloze router of toegangspunt te veranderen, configureert u de instellingen van de draadloos LAN-verbinding met behulp van handmatige invoer.
Als de draadloze router of toegangspunt is ingesteld zoals hieronder beschreven, wijzigt u de instellingen van de router.
Het MAC-adres van het apparaat en computer is geweigerd door de functie voor het MAC-adrespakketfilter*.
Wanneer alleen IEEE 802.11n wordt gebruikt voor de draadloze communicatie, wordt WEP geselecteerd of de WPA/WPA2-encryptiemethode wordt ingesteld op TKIP.
*Een functie om uitsluitend communicatie met apparaten met gespecificeerde MAC-adressen toe te staan, en andere communicatie te verbieden.

Zijn de SSID van de draadloze router of toegangspunt waarop de computer is aangesloten en die van de draadloze router of toegangspunt waarop het apparaat is aangesloten, gelijk?

Controleer zowel de machine- als de computerinstellingen.
De SSID controleren waarop de machine is aangesloten  
De SSID controleren waarop de computer is aangesloten  
Als ze verschillen, moet u de verbindingsinstellingen voor het draadloos LAN van deze machine terugstellen.  .
OPMERKING
Als u verbindingsinstellingen realiseert voor draadloos LAN
Als de draadloos router of toegangspunt selecteert u degene met de SSID waarop de computer is aangesloten.