> Problemen met het netwerk > De externe UI wordt niet weergegeven
50FK-00E

De externe UI wordt niet weergegeven

Mogelijk zijn de netwerkinstellingen verkeerd of zijn aan geregelde functies beperkingen opgelegd. Controleer de volgende punten.
Netwerkverbinding misschien mislukt. Raadpleeg ook de onderstaande items.

Zijn alle benodigde instellingen voor het gebruik van externe UI ingeschakeld?

Controleer of <Gebruik HTTP> en <Externe UI gebruiken> zijn ingesteld op <Aan>.

Gebruikt u een proxyserver?

Als u een proxyserver gebruikt, voeg dan het IP-adres van het apparaat toe aan de lijst [Uitzonderingen] (de adressen die de proxyserver niet gebruiken) in het dialoogvenster met instellingen voor de proxyserver van de webbrowser.