> Problemer med netværket > Fjern-UI vises ikke
50CS-00E

Fjern-UI vises ikke

En mulig årsag kan være, at netværksindstillingerne er forkerte, eller at der er begrænsninger for de relaterede funktioner. Tjek følgende.
Der kan også være fejl på netværksforbindelsen. Se også nedenstående punkter.

Er alle de nødvendige indstillinger til brug for Fjern-UI aktiveret?

Kontroller, om <Brug HTTP> og <Brug Fjern-UI> er indstillet til <Til>.

Anvender du en proxyserver?

Hvis du anvender en proxyserver, skal du tilføje maskinens IP-adresse til listen [Undtagelser] (adresser, der ikke anvender proxyserver) i webbrowserens dialog for proxyindstillinger.