> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Papiret bøyer eller krøller seg > Papiret bøyer seg
50FL-03S

Papiret bøyer seg

En mulig årsak kan være at papiret ikke er lagt korrekt i eller at det ikke er brukt egnet papir. Sjekk følgende.

Er papiret lagt korrekt i?

Hvis ikke ligger under grenselinjen for innlegging av papir, eller hvis det er lagt inn skjevt, kan det bøye seg.  

Bruker du papir som har absorbert fuktighet?

Bytt til riktig papir.  

Oppstår dette problemet når du skriver ut på vanlig eller tynt papir?

Endre innstilling for <Papirbrettrettelse>. Å stille inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du setter den på noe annet enn <På>, kan utskriften bli falmet eller utskriftshastigheten bli lavere.

Bruker du riktig papir?

Kontroller hvilke papirtyper som kan brukes, og bytt til det riktige papiret.