> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Papiret bøyer eller krøller seg
50FL-03R

Papiret bøyer eller krøller seg

Hvis papiret bøyer eller krøller seg, prøv følgende, mulige løsninger.