> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Utskrevet strekkode kan ikke leses
50FL-06Y

Utskrevet strekkode kan ikke leses

Det er mulig at en liten strekkode eller en strekkode som består av tykke linjer ikke kan leses.
Forstørr strekkoden.
Hvis retningen på strekene i strekkoden er vinkelrett på utskriftsretningen, må du snu bildet med 90 grader for å gjøre strekene parallelle med utskriftsretningen.
Hvis problemet vedvarer, selv etter at du har utført handlingen ovenfor, endrer du modusen ved å bruke [Strekkodejusteringsmodus] i skriverdriveren. Forbedringseffekten er svakest for [Modus 1] og sterkest for [Modus 5]. Prøv justering ved å starte med [Modus 1].
[Etterbehandling]-kategorien  [Avanserte innstillinger]  [Strekkodejusteringsmodus]  Velg modus
MERK
Hvis forbedringseffekten er sterkere, blir utskriftstettheten lysere.
Det kan hende at [Strekkodejusteringsmodus] ikke vises, avhengig av innstillingene i skriverdriveren. Mer informasjon om hvordan du viser dette finner du i håndbøkene for de aktuelle driverne på det nettstedet for håndbøker.
Hvis [Strekkodejusteringsmodus] er angitt, deaktiveres innstillingen <Korriger uskarpt bilde>. I tillegg, vil å angi [Modus 4] eller [Modus 5] føre til redusert utskriftshastighet.