> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende
50FL-06C

Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende

Hvis utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende, prøv følgende løsninger.
Smuss inne i maskinen kan virke inn på utskriftsresultatet. Prøv først å rengjøre maskinen.