> Meldinger og feilkoder > Tiltak for hver feilkode
50FL-04C

Tiltak for hver feilkode

Kontroller følgende for å finne mulige årsaker og løsninger for hver feilkode.
Hvis det oppstår en feil som når utskriften mislyktes eller når du ikke kan sende eller motta en I-faks, vises den tilhørende feilkoden i en rapport eller på skjermbildet for jobbhistorikk, som et tresifret tall.  

Nr. 001 til nr. 099

#037
#099

Nr. 401 til nr. 499

#408

Nr. 701 til nr. 799

#701
#752
#753
#766

Nr. 801 til nr. 899

#802
#810
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#852
#853
#861
#863

Nr. 901 til nr. 999

#934
#995