> Problemer med trådløs LAN-forbindelse > Forbindelsen er ustabil (treg eller kan ikke opprettes)
50FL-05E

Forbindelsen er ustabil (treg eller kan ikke opprettes)

Sjekk status for nettverksforbindelsen eller innstillingene for den trådløse ruteren eller tilgangspunktet.

Er maskinen korrekt tilkoblet nettverket?

Kontroller nettverksforbindelsen. Når maskinen ikke kan kobles til trådløst LAN

Har du kontrollert innstillingene for den trådløse ruteren eller tilgangspunktet?

Endre kanal for den trådløse ruteren eller tilgangspunktet. Når flere trådløse rutere eller tilgangspunkt brukes, kan du hindre forstyrring av radiofrekvens ved å stille inn kanaler med stor separasjonsavstand, som "ruter A: kanal 1, ruter B: kanal 6, ruter C: kanal 11."
MERK
Hvordan du sjekker eller konfigurerer kanalinnstillinger, se instruksjonshåndbøkene for den trådløse ruteren eller tilgangspunktet, eller kontakt fabrikanten.
Hvis du kan endre radioutgangseffekten på den trådløse LAN-ruteren eller tilgangspunktet, skal du øke utgangseffekten.