> Problemer med nettverket > Fjernkontroll vises ikke
50FL-00E

Fjernkontroll vises ikke

En mulig årsak kan være at nettverkinnstillinger er feil eller at det er gitt restriksjoner på tilhørende funksjoner. Sjekk følgende.
Nettverksforbindelsen kan ha sviktet. Se også punktene nedenfor.

Er alle nødvendige innstillinger for bruk av Fjernkontroll aktivert?

Kontroller at <Bruk HTTP> og <Bruk fjernkontroll> er stilt inn til <På>.

Bruker du proxyserver?

Hvis du bruker proxyserver, må maskinens IP-adresse legges til listen [Unntak] (adresser som ikke bruker proxyserveren) i nettleserens dialogboks for proxy-innstillinger.