> Ongelmia langattomassa lähiverkkoyhteydessä > Verkkoon ei voi muodostaa yhteyttä (langaton lähiverkko)
50FF-00R

Verkkoon ei voi muodostaa yhteyttä (langaton lähiverkko)

Mahdollinen syy voi olla, että laitteen, langattoman reitittimen tai liityntäpisteen yhteysasetukset ovat väärät. Tarkista seuraavat seikat.
Katso myös alla olevat kohdat.

Onko laite on asennettu oikein ja valmis yhdistettäväksi verkkoon?

Tarkista verkkoyhteys. Kun laite ei pysty muodostamaan yhteyttä langattomaan lähiverkkoon

Näkyykö Wi-Fi-kuvakeKoti-näytössä?

Tarkista, että langaton lähiverkkoyhteys on valittu.

Onko langattoman reitittimen tai liityntäpisteen asetukset tarkistettu?

Tarkista, onko verkkoavain asetettu oikein.
HUOMAUTUS
Tietoja verkkoavaimen tarkistamisesta on saatavana langattoman reitittimen tai liityntäpisteen käyttöohjeista tai valmistajalta.
Tarkista, että automaattisesti luotua (heksadesimaali) WEP-avainta ei ole valittu. Kun haluat ottaa tiedonsiirron käyttöön muuttamatta langattoman reitittimen tai liityntäpisteen asetuksia, määritä langattoman lähiverkon asetukset manuaalisesti.
Jos langaton reititin tai liityntäpiste on asetettu alla kuvatun mukaisesti, muuta reitittimen asetuksia.
MAC-osoitteen pakettisuodatustoiminto hylkäsi laitteen ja tietokoneen MAC-osoitteen*.
Kun langattomassa yhteydessä on käytössä vain IEEE 802.11n, valitaan WEP tai asetetaan WPA/WPA2-salaustavaksi TKIP.
*Toiminto, joka sallii tiedonsiirron vain sellaisten laitteiden kanssa, joilla on määritetty MAC-osoite, ja estää muun tiedonsiirron.

Onko tietokoneeseen liitetyn langattoman reitittimen tai liityntäpisteen SSID sama kuin laitteeseen liitetyn langattoman reitittimen tai liityntäpisteen?

Tarkista sekä laitteen että tietokoneen asetukset.
SSID:n, johon laite on yhdistetty, tarkistaminen  
SSID:n, johon tietokone on yhdistetty, tarkistaminen  
Jos ne eivät ole samat, nollaa tämän laitteen langattoman lähiverkon asetukset.  
HUOMAUTUS
Kun langattoman lähiverkkoyhteyden asetukset nollataan
Valitse langattomaksi reitittimeksi tai liityntäpisteeksi se, jolla on sama SSID, johon tietokone on liitetty.