> Meddelanden och felkoder > Åtgärder vid olika felkoder
50FS-02C

Åtgärder vid olika felkoder

Kontrollera följande för att hitta möjliga orsaker och lösningar för respektive felkod.
Om ett fel inträffar, t.ex. om utskriften misslyckas eller om det inte går att sända eller ta emot ett I-fax, visas felkoden i en rapport eller på skärmen med jobbloggar som en tresiffrig kod.  

#001 till #099

#037
#099

#401 till #499

#408

#701 till #799

#701
#752
#753
#766

#801 till #899

#802
#810
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#852
#853
#861
#863

#901 till #999

#934
#995