> Problem med trådlös LAN-anslutning > Det går inte att ansluta till nätverket (trådlöst LAN)
50FS-02S

Det går inte att ansluta till nätverket (trådlöst LAN)

En möjlig förklaring kan vara att anslutningsinställningarna är fel i enheten, den trådlösa routern eller åtkomstpunkten. Kontrollera följande.
Se även nedanstående punkter.

Är enheten rätt installerad och klar att anslutas till nätverket?

Kontrollera nätverksanslutningen. När enheten inte kan ansluta till trådlöst nätverk

Visas Wi-Fi-ikonen på Hem-skärmen?

Kontrollera om trådlöst LAN har valts.

Har du kontrollerat inställningarna i den trådlösa routern eller åtkomstpunkten?

Kontrollera om nätverksnyckeln är rätt angiven.
OBS!
Information om hur du kontrollerar nätverksnyckeln finns i användarhandboken till den trådlösa routern eller åtkomstpunkten och kan även lämnas av tillverkaren.
Kontrollera att WEP-nyckeln (hexadecimal) som genererades automatiskt inte har valts. Ange inställningarna för trådlöst LAN manuellt för att aktivera kommunikation utan att ändra inställningarna i den trådlösa routern eller åtkomstpunkten.
Om den trådlösa routern eller åtkomstpunkten är inställd enligt nedan ändrar du inställningarna i routern.
Enhetens eller datorns MAC-adress avvisas genom funktionen för filtrering av MAC-adressen i paket*.
Om bara IEEE 802.11n används för trådlös kommunikation väljs WEP eller WPA/WPA2-krypteringsmetoden ställs in på TKIP.
*En funktion som endast tillåter kommunikation med enheter vilkas MAC-adresser har angetts och som förhindrar övrig kommunikation.

Har den trådlösa router eller åtkomstpunkt till vilken datorn är ansluten och den trådlösa router eller åtkomstpunkt till vilken enheten är ansluten samma SSID?

Kontrollera inställningarna på både enheten och datorn.
Så här kontrollerar du vilken SSID enheten är ansluten till  
Så här kontrollerar du vilken SSID datorn är ansluten till  
Om de är olika återställer du inställningarna för trådlöst LAN i den här enheten.  
OBS!
När du återställer inställningar för trådlöst LAN
Välj den trådlösa router eller åtkomstpunkt som har samma SSID som datorn.