> Åtgärda pappersstopp > Om pappersstopp > Pappersstopp i huvudenheten
50FS-04S

Pappersstopp i huvudenheten

Ta bort papperet som har fastnat enligt anvisningarna för pappersstoppets plats.
Utmatningsfack Pappersstopp inuti enheten eller på baksidan
Invändigt Pappersstopp inuti enheten eller på baksidan
Transportguide för dubbelsidig utskrift Pappersstopp vid transportguiden för dubbelsidig utskrift
Baksidan Pappersstopp inuti enheten eller på baksidan

Pappersstopp inuti enheten eller på baksidan

Om det inte går att enkelt ta bort papperet som har fastnat ska du inte ta i för hårt, utan istället gå vidare till nästa steg.
1
Öppna frontluckan.
2
Ta bort tonerpatronen.
3
Håll i det gröna vredet på framsidan och lyft transportguiden.
Håll kvar transportguiden i det här läget tills den ska återställas i steg 5.
4
Dra ut papperet försiktigt.
5
Sätt försiktigt tillbaka transportguiden på sin plats.
6
Håll i det gröna vredet på baksidan och lyft transportguiden.
Håll kvar transportguiden i det här läget tills den ska återställas i steg 8.
7
Dra ut papperet försiktigt.
Dra papperet försiktigt rakt ut och håll det så horisontellt som möjligt för att undvika att ofixerad toner lossnar.
8
Sätt försiktigt tillbaka transportguiden på sin plats.
9
Öppna den bakre luckan.
10
Dra ut papperet försiktigt.
Undersök hur du lättast kan dra ut papperet som har fastnat och försök sedan dra ut papperet.
Dra papperet försiktigt rakt ut och håll det så horisontellt som möjligt för att undvika att ofixerad toner lossnar.
11
Stäng den bakre luckan.
12
Montera tonerpatronen.
Tryck in patronen så långt det går.
13
Stäng den främre luckan.
OBS!
Om meddelandet inte tas bort
Det kan finnas pappersstopp på andra platser. Kontrollera övriga platser och ta bort eventuella papper som har fastnat. Kontrollera att den främre luckan är ordentligt stängd om meddelandet fortfarande visas.

Pappersstopp vid transportguiden för dubbelsidig utskrift

Om det är svårt att ta bort papperet ska du inte ta i för hårt, utan istället fortsätta med ett annat område som visas i meddelandet och följa dess anvisningar för att ta bort papperet.
1
Dra ut papperslådan.
VIKTIGT!
Håll papperslådan med båda händerna och dra ut den försiktigt. Den kan glida ut för lätt och skadas om du tappar den.
2
Tryck på det gröna vredet och sänk ned transportguiden för dubbelsidig utskrift.
3
Dra ut papperet försiktigt.
4
För tillbaka transportguiden för dubbelsidig utskrift till sitt läge.
Stäng guiden tills det hörs ett klick.
5
Sätt tillbaka papperslådan.
6
Välj <Ja> när meddelandet <Är allt papper som fastnat borttaget?> visas på skärmen.
OBS!
Om meddelandet inte tas bort
Det kan finnas pappersstopp på andra platser. Kontrollera övriga platser och ta bort eventuella papper som har fastnat. Kontrollera att den främre luckan är ordentligt stängd om meddelandet fortfarande visas.